เครื่องตัดเหล็กเส้น

TOYO เครื่องตัดเหล็กเส้น  Rachadayont
KCM เครื่องตัดเหล็กเส้น RF-260 Rachadayont
TOYO เครื่องตัดเหล็ก  Rachadayont
 เครื่องตัดโลหะ TC-35-DE Rachadayont