เครื่องเจียรลับดอกสว่าน/หินเจียร

SHOWA หินเจียร SGK-T Rachadayont
MARUEI เครื่องเจียร์โลหะ  Rachadayont
ENSHU เครื่องเจียรโลหะ  Rachadayont