เครื่องเจาะ-ต๊าป

YOSHIDA เครื่องเจาะโลหะ YUD-540 Rachadayont