เครื่องรูด-เซาะร่องลิ่ม

ROKUGO เครื่องแต่งรู RVB-2 Rachadayont