เครื่องตัดแก๊ส

TANAKA เครื่องตัดแก๊ส KT-35 Rachadayont