โต๊ะหมุนสำหรับเชื่อม

MATSUMOTO MEC โต๊ะหมุนสำหรับเชื่อม MED-1500 Rachadayont
MATSUMOTO MEC โต๊ะหมุนสำหรับเชื่อม MED-1000 Rachadayont