โต๊ะหมุนสำหรับเชื่อม

MATSUMOTO MEC โต๊ะหมุนสำหรับเชื่อม MED-1500 Rachadayont
MATSUMOTO MEC โต๊ะหมุนสำหรับเชื่อม MED-1000 Rachadayont
MATSUMOTO แท่นเหล็กใช้สำหรับเครื่องจักร MED-2000 Rachadayont