เครื่องพับ

AIZAWA เครื่องพับโลหะ APL-8025 Rachadayont
AIZAWA เครื่องพับโลหะ APL-8025 Rachadayont
KOMATSU เครื่องพับโลหะ PHS110x255 Rachadayont
INOUE เครื่องพับโลหะแผ่น OH1500 Rachadayont
MORIKOU เครื่องพับมือโยก  Rachadayont
AMADA เครื่องพับโลหะแผ่น RG-25 Rachadayont
AMADA เครื่องพับโลหะแผ่น RG125 Rachadayont
AMADA เครื่องพับโลหะแผ่น HFB-1253 Rachadayont
YOSHIMITSU เครื่องพับโลหะแผ่น  Rachadayont