ถุงดูดฝุ่น

 ถุงดูดฝุ่น  Rachadayont
VACUBLAST แวกกัม SL14DJ Rachadayont
MYCOLLECTOR เครื่องดูดฝุ่น MY150 Rachadayont
MYCOLLECTOR เครื่องดูดฝุ่น MY150 Rachadayont
NOMIZU เครื่องดูดฝุ่น SM-22 Rachadayont
KURACO เครื่องดักฝุ่น ASST-203LK Rachadayont