เครื่องเจาะ

AMADA เครื่องเจาะโลหะ GSD-32 Rachadayont
AMADA เครื่องเจาะโลหะ GSD-32 Rachadayont
KIRA เครื่องเจาะ KRD510 Rachadayont
BROTHER เครื่องเจาะโลหะ TC221 Rachadayont
YOSHIDA เครื่องเจาะโลหะ YUD-540 Rachadayont
KIWA เครื่องเจาะ KUD 550 Rachadayont
MIROKU เครื่องเจาะโลหะ MEG-1000 Rachadayont
OKUMA เครื่องเจาะโลหะ N006-7067-66 Rachadayont
KYOKUTO เครื่องเจาะโลหะ CNC LV Rachadayont
KIRA แท่นเจาะ KRTG-540 Rachadayont