เครื่องม้วนเหล็กแผ่น

OGS เครื่องดัดโลหะ KWY4-30S Rachadayont
 เครื่องดัดโลหะ  Rachadayont
TSURU เครื่องรีดโลหะ TBH-03A Rachadayont
KANZAKI เครื่องม้วน 4 ลูกกลิ้ง TB-4 Rachadayont
 เครื่องยืดม้วนโลหะ  Rachadayont
MUKAI เครื่องม้วนโลหะ MT-3100 Rachadayont
MANABE เครื่องดัดโลหะ TH-10-25 Rachadayont