เครื่องกลึง

 เครื่องกลึง  Rachadayont
ของจีน เครื่องกลึง L5 Rachadayont
TSUGAMI เครื่องกลึงโลหะ T-TB Rachadayont
OKUMA เครื่องกลึง LS450 Rachadayont