กลุ่มเครื่องเจียร/เครื่องขัด

OMIYA เครื่องเจียรโลหะ OC-18 Rachadayont
SANKO เครื่องขัดโลหะ SM-1C-2000S Rachadayont
SANKO เครื่องขัดโลหะ SM-1C-8000S Rachadayont
TOA เครื่องลับโลหะ TDP-50C Rachadayont
AMADA เครื่องขัดโลหะ KDB600 Rachadayont