เครื่องตัดเอนกประสงค์

FUKUDA ตัดเอนกประสงค์  Rachadayont
ONDO เครื่องตัดโลหะ OK-3 Rachadayont
FUJIMURA เครื่องเจาะโลหะ FU-50 Rachadayont
FUJIMURA เครื่องเจาะโลหะ FU-50 Rachadayont