รอกสลิงไฟฟ้า

NIPPON รอกสลิงไฟฟ้า NHEE 2.8 Rachadayont
HITACHI รอกไฟฟ้า 15ND Rachadayont
NIHON HOIST รอกไฟฟ้า NHED20TDV-G Rachadayont
NIPPON รอกไฟฟ้า  Rachadayont
MITSUBISHI รอกไฟฟ้า HY-3-H Rachadayont
MITSUBISHI รอกไฟฟ้า  Rachadayont
HITACHI รอกไฟฟ้า 15HD5 Rachadayont
MEIDEN รอกไฟฟ้า D7.5FaH Rachadayont