เครื่องปั่นไฟ

DENYO เครื่องเชื่อม D-270AS1 Rachadayont
AIRMAN เครื่องปั่นไฟ SDG220S Rachadayont