มิลลิ่ง CNC

IWASHITA เครื่องปาดโลหะ CNC NK-NC200 Rachadayont
SPINDLE CNC  MELDAS Rachadayont