เลื่อยวงเดือน

TSUNE SEIKI เลื่อยวงเดือน CS1-70AL Rachadayont