เครื่องเชื่อม

MANYO เครื่องเชื่อมโลหะ RSA-1H3-06H Rachadayont