เครื่องเชื่อม

MANYO เครื่องเชื่อมสปอต RSA-1H3-06H Rachadayont