เครื่องเจียรโรตารี

WARREN&BROWN เครื่องเจียรแบบโรตารี่ W&B  35CM REPCO Rachadayont
YOSHIKAWA เครื่องเจียรโลหะ YG-10 Rachadayont
YOSHIKAWA เครื่องเจียร์กลม YGS16 Rachadayont
YOSHIKAWA เครื่องเจียร์โลหะ YGS-10-1440 Rachadayont
ICHIKAWA เครื่องเจียร์โลหะ ICB603 Rachadayont
AMADA เครื่องเจีย  Rachadayont
YOSHIKAWA เครื่องเจียรโลหะ YGS-10 Rachadayont