เครื่องเจาะหลายหัว

TOYO SEIKI เครื่องเจาะหลายหัว 2BAFR Rachadayont
FUJI SEIKI เครื่องเจาะโลหะ MDB-12AGT Rachadayont
FUJI SEIKI เครื่องเจาะโลหะ MDB-12HF Rachadayont
FUJI SEIKI เครื่องเจาะโลหะ MDB-12HF Rachadayont
HOKOKU เครื่องเจาะโลหะ HMB12DS Rachadayont