เครื่องรีด

FUTABA เครื่องคลายโลหะ  Rachadayont
KOBAYASHI เครื่องรีดโลหะ IRF Rachadayont
SHOWA เครื่องรีดลวด PRS-155/130 Rachadayont
MIZUHARA เครื่องรีดสังกะสี  Rachadayont