เครื่องกลึง CNC

OKUMA เครื่องกลึง CNC LB8 Rachadayont
NAKAMURA-TOME เครื่องกลึง CNC TMC-18 Rachadayont
NAKAMURA-TOME เครื่องกลึง CNC SUPER TURN6 Rachadayont
TAKAHASHI เครื่องกลึง TNC-LT3 Rachadayont
YAMAZAKI เครื่องกลึง CNC QT10-32407/T1 Rachadayont
MAZAK เครื่องกลึง CNC QT-10-U/T1 Rachadayont
TAKAMATSU เครื่องกลึง CNC VIK TURN Rachadayont
MIYANO เครื่องกลึง CNC BNC-C50 Rachadayont
IKEGAI เครื่องกลึง CNC FX-25N-245 Rachadayont