โต๊ะลิฟท์ยก

 โต๊ะยกของ  Rachadayont
KAWAHARA โต๊ะยกของ KTL-1200 Rachadayont