เครื่องม้วนเหล็กท่อน

KYOWA เครื่องม้วนโลหะ KAR-L65 Rachadayont
ASANO เครื่องดัดมุม  Rachadayont