เครื่องเจียรราบ

AMADA WASHINO เครื่องเจียรโลหะ SE-52 Rachadayont
SANSEI เครื่องขัดโลหะ BA-36 Rachadayont
NIPPEI เครื่องเจียร์โลหะ FW-50/120 Rachadayont
OKAMOTO เครื่องเจียรโลหะ PSG-SE Rachadayont
KURODA เครื่องเจียรราบ GS-CH Rachadayont