สว่านแขน

IKEDA เครื่องเจาะโลหะ RM1300 Rachadayont
OKK เครื่องเจาะโลหะ DRH-17K Rachadayont