593108 KCM เครื่องตัดเหล็กเส้น RF-260

Product ImageProduct ImageProduct ImageProduct Image

593108 KCM เครื่องตัดเหล็กเส้น RF-260

รหัสสินค้า : 593108
ชื่อสินค้า : เครื่องตัดเหล็กเส้น
Brand : KCM
Model : RF-260


Spec

  • ตัดกลม 25มม
  • ตัดเหลี่ยม 19 มม