เครื่องตัดเหล็กเส้น

TOYO เครื่องตัดเหล็ก  Rachadayont
 เครื่องตัดโลหะ TC-35-DE Rachadayont