เครื่องพันช์-ตอกรู

ONDO เครื่องพั้นรู (32มิล)  Rachadayont
 เครื่องปั๊มโลหะ ไฮดรอลิค (20 Ton)  Rachadayont