เครื่องเจาะ

YOSHIDA เครื่องเจาะโลหะ YUD-540 Rachadayont
KIRA เครื่องเจาะ KRD510 Rachadayont
YOSHIDA เครื่องเจาะโลหะ YUD-540 Rachadayont
MIROKU เครื่องเจาะโลหะ MEG-1000 Rachadayont
OKUMA เครื่องเจาะโลหะ N006-7067-66 Rachadayont
KYOKUTO เครื่องเจาะโลหะ CNC LV Rachadayont