เครื่องตัดเอนกประสงค์

ONDO เครื่องตัดโลหะ OK-3 Rachadayont
FUJIMURA เครื่องเจาะโลหะ FU-50 Rachadayont
FUJIMURA เครื่องเจาะโลหะ FU-50 Rachadayont