เครื่องเจียร/เครื่องขัด

OMIYA เครื่องเจียรโลหะ OC-18 Rachadayont
KONDO เครื่องเจียรโลหะ GLOSS-N450 Rachadayont
TSUGAMI เครื่องเจียรโลหะ GU-4A Rachadayont
MARUEI เครื่องเจียร์โลหะ  Rachadayont
SANKO เครื่องขัดโลหะ SM-1C-2000S Rachadayont
SANKO เครื่องขัดโลหะ SM-1C-8000S Rachadayont
MIYAMOTO เครื่องเจียร์โลหะ CGL-30-150 Rachadayont
ICHIKAWA เครื่องเจียร์โลหะ ICB603 Rachadayont
TOA เครื่องลับโลหะ TDP-50C Rachadayont
AMADA เครื่องขัดโลหะ KDB600 Rachadayont