Rachadayont Machinery

จำหน่ายเครื่องจักรมือสอง นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น

AMADA เครื่องเลื่อยโลหะ HA-400 Rachadayont

AMADA เครื่องเลื่อยโลหะ HA-400

รหัสสินค้า : 41066
ชื่อสินค้า : เครื่องเลื่อยโลหะ
แบรนด์ : AMADA
โมเดล : HA-400

AMADA เลื่อยสายพาน HA-250 Rachadayont

AMADA เลื่อยสายพาน HA-250

รหัสสินค้า : 299085
ชื่อสินค้า : เลื่อยสายพาน
แบรนด์ : AMADA
โมเดล : HA-250

AMADA เลื่อยสายพาน CHA-300S Rachadayont

AMADA เลื่อยสายพาน CHA-300S

รหัสสินค้า : 590021
ชื่อสินค้า : เลื่อยสายพาน
แบรนด์ : AMADA
โมเดล : CHA-300S

AMADA เลื่อยสายพาน H-450H Rachadayont

AMADA เลื่อยสายพาน H-450H

รหัสสินค้า : 299049
ชื่อสินค้า : เลื่อยสายพาน
แบรนด์ : AMADA
โมเดล : H-450H

AMADA เลื่อยสายพาน HA-400 Rachadayont

AMADA เลื่อยสายพาน HA-400

รหัสสินค้า : 26188
ชื่อสินค้า : เลื่อยสายพาน
แบรนด์ : AMADA
โมเดล : HA-400

YASHIRO เครื่องเลื่อยโลหะ YFB-305 Rachadayont

YASHIRO เครื่องเลื่อยโลหะ YFB-305

รหัสสินค้า : 16028
ชื่อสินค้า : เครื่องเลื่อยโลหะ
แบรนด์ : YASHIRO
โมเดล : YFB-305

NIPPON เครื่องเลื่อยตั้ง LUXO 900 Rachadayont

NIPPON เครื่องเลื่อยตั้ง LUXO 900

รหัสสินค้า : K2100
ชื่อสินค้า : เครื่องเลื่อยตั้ง
แบรนด์ : NIPPON
โมเดล : LUXO 900