Rachadayont Machinery

จำหน่ายเครื่องจักรมือสอง นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น

HITACHI เครื่องอัดลมแบบสกรู OSP-7.5M6ARII Rachadayont

HITACHI เครื่องอัดลมแบบสกรู OSP-7.5M6ARII

รหัสสินค้า : 63009
ชื่อสินค้า : เครื่องอัดลมแบบสกรู
แบรนด์ : HITACHI
โมเดล : OSP-7.5M6ARII

MORI SEIKI เครื่องกลึง CNC SL25B5 Rachadayont

MORI SEIKI เครื่องกลึง CNC SL25B5

รหัสสินค้า : 41039
ชื่อสินค้า : เครื่องกลึง CNC
แบรนด์ : MORI SEIKI
โมเดล : SL25B5

TAKISAWA เครื่องกลึง TC-2 Rachadayont

TAKISAWA เครื่องกลึง TC-2

รหัสสินค้า : 61001
ชื่อสินค้า : เครื่องกลึง
แบรนด์ : TAKISAWA
โมเดล : TC-2

BROTHER เครื่องยกลำเลียงชิ้นงาน RP5-151 Rachadayont

BROTHER เครื่องยกลำเลียงชิ้นงาน RP5-151

รหัสสินค้า : 40075
ชื่อสินค้า : เครื่องยกลำเลียงชิ้นงาน
แบรนด์ : BROTHER
โมเดล : RP5-151

HITACHI เครื่องอัดลมแบบสกรู HISCREW15 Rachadayont

HITACHI เครื่องอัดลมแบบสกรู HISCREW15

รหัสสินค้า : 40068
ชื่อสินค้า : เครื่องอัดลมแบบสกรู
แบรนด์ : HITACHI
โมเดล : HISCREW15

OKK แมชีนนิ่งเซนเตอร์ VM5-2 Rachadayont

OKK แมชีนนิ่งเซนเตอร์ VM5-2

รหัสสินค้า : 40061
ชื่อสินค้า : แมชีนนิ่งเซนเตอร์
แบรนด์ : OKK
โมเดล : VM5-2

IKEGAI เครื่องกลึง CNC ANC25 Rachadayont

IKEGAI เครื่องกลึง CNC ANC25

รหัสสินค้า : 60051
ชื่อสินค้า : เครื่องกลึง CNC
แบรนด์ : IKEGAI
โมเดล : ANC25

TECNO WASINO เครื่องกลึง CNC LJ-10 Rachadayont

TECNO WASINO เครื่องกลึง CNC LJ-10

รหัสสินค้า : 60050
ชื่อสินค้า : เครื่องกลึง CNC
แบรนด์ : TECNO WASINO
โมเดล : LJ-10

AMADA   Rachadayont

AMADA

รหัสสินค้า : 299105
ชื่อสินค้า :
แบรนด์ : AMADA
โมเดล :

AMADA  GSP-32 Rachadayont

AMADA GSP-32

รหัสสินค้า : 299104
ชื่อสินค้า :
แบรนด์ : AMADA
โมเดล : GSP-32

MAKINO เครื่องแมชีนนิ่งเซนเตอร์ FNC128-A20 Rachadayont

MAKINO เครื่องแมชีนนิ่งเซนเตอร์ FNC128-A20

รหัสสินค้า : 37160
ชื่อสินค้า : เครื่องแมชีนนิ่งเซนเตอร์
แบรนด์ : MAKINO
โมเดล : FNC128-A20

TSUGAMI เครื่องเซาะโลหะ T-TML500 Rachadayont

TSUGAMI เครื่องเซาะโลหะ T-TML500

รหัสสินค้า : 60041
ชื่อสินค้า : เครื่องเซาะโลหะ
แบรนด์ : TSUGAMI
โมเดล : T-TML500

TAKISAWA เครื่องกลึงโลหะ TC-3 Rachadayont

TAKISAWA เครื่องกลึงโลหะ TC-3

รหัสสินค้า : 40055
ชื่อสินค้า : เครื่องกลึงโลหะ
แบรนด์ : TAKISAWA
โมเดล : TC-3

AMADA เครื่องเจาะ/ต๊าปเกลียว CTS600 Rachadayont

AMADA เครื่องเจาะ/ต๊าปเกลียว CTS600

รหัสสินค้า : R2022
ชื่อสินค้า : เครื่องเจาะ/ต๊าปเกลียว
แบรนด์ : AMADA
โมเดล : CTS600

SHIMOTORI เครื่องปั๊มเหล็ก  Rachadayont

SHIMOTORI เครื่องปั๊มเหล็ก

รหัสสินค้า : 39051
ชื่อสินค้า : เครื่องปั๊มเหล็ก
แบรนด์ : SHIMOTORI
โมเดล :

AMADA เลื่อยสายพาน HA-250 Rachadayont

AMADA เลื่อยสายพาน HA-250

รหัสสินค้า : 39039
ชื่อสินค้า : เลื่อยสายพาน
แบรนด์ : AMADA
โมเดล : HA-250

SEIWA เครื่องกัดเฟือง MH-600D Rachadayont

SEIWA เครื่องกัดเฟือง MH-600D

รหัสสินค้า : 15135
ชื่อสินค้า : เครื่องกัดเฟือง
แบรนด์ : SEIWA
โมเดล : MH-600D

OKUMA เครื่องกลึงโลหะ LH35 Rachadayont

OKUMA เครื่องกลึงโลหะ LH35

รหัสสินค้า : 18017
ชื่อสินค้า : เครื่องกลึงโลหะ
แบรนด์ : OKUMA
โมเดล : LH35

MORI SEIKI เครื่องกลึงโลหะ SL-15 Rachadayont

MORI SEIKI เครื่องกลึงโลหะ SL-15

รหัสสินค้า : 18007
ชื่อสินค้า : เครื่องกลึงโลหะ
แบรนด์ : MORI SEIKI
โมเดล : SL-15